Helpeco s.r.o.


Autorizované stredisko pre
spracovanie starých vozidiel


Spoločnosť Helpeco s.r.o. od 6.11.2006 pôsobí na slovenskom trhu
ako autorizované stredisko pre zber a spracovanie starých vozidiel registrovaných v rámci
celej európskej únie a predajom použitých náhradných dielov vybraných značiek.